Posted in Giấy bút

Tiền

Chào bạn,

Hôm nay, mình muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về chủ đề tiền.

Tiền là gì? Mà sao ai cũng phải đắn đo, suy nghĩ về nó?

Tiền có thể mua được danh vọng, quyền lực. Tiền có thể mua được nhiều của cải, vật chất như nhà lầu, xe hơi, nhiều món đồ đắt tiền. Tiền đôi khi còn làm cho con người ta phải nói dối, phải ganh đua, chém giết nhau để có được nhiều tiền.

Nhưng đôi khi, nhờ tiền mà ta có thể giúp ai đó đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Nhờ tiền mà ta có thể cứu sống một ai đó đang bị bệnh tật giày vò. Nhờ tiền mà ta có thể làm được nhiều điều có ích như xây dựng trường học, ủng hộ, gây quỹ từ thiện..v..v.

https://www.pexels.com/photo/cash-coins-money-pattern-259165/

Vậy nên, bản chất của tiền là không xấu cũng chẳng tốt. Độ xấu tốt của đồng tiền phụ thuộc vào người kiếm tiền và sử dụng đồng tiền đó như thế nào.

Bản thân mình chẳng chê tiền. Mình rất quý trọng đồng tiền. Mình nguyện sẽ luôn kiếm tiền và sử dụng đồng tiền một cách hợp lý và có ích cho nhiều người.

Viết cho một ngày mình muốn hiểu về “tiền”.

– An An

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s